Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Overwegende, dat het wenselijk is om voor alle, door haar in het kader van haar onderneming gesloten overeenkomst van koop, verkoop, commissie en aanverwante overeenkomsten algemene voorwaarden te hanteren, heeft 

Timerfruit B.V.

Linatebaan 75

3045 AH Rotterdam

Download de voorwaarden